Nabídka

Zajišťované činnosti:

 

Projektová činnost

studie, investiční záměry (IZ), projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení (PDSP), projektová dokumentace pro zadání stavby (PDZS), projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), realizační dokumentace staveb (RDS), projektová dokumentace skutečného provedení , mostní listy (ML)

 

 

Inženýrská činnost

zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení

 

 

Dozorová činnost

zajištění správce stavby, technického dozoru investora/objednavatele, kontrolora jakosti, tvorba rozpočtů, inženýrská činnost při realizaci staveb

 

 

 

 

COPYRIGHT 2016-2017 HOR-invest s.r.o.