Reference

REFERENCE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ - seznam
Období 2004 – 2015

Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace
Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace
Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace
II/433 a III/36711 Výšovice - průtah
II/433 a III/36711 Výšovice - průtah II/433 a III/36711 Výšovice - průtah II/433 a III/36711 Výšovice - průtah II/433 a III/36711 Výšovice - průtah II/433 a III/36711 Výšovice - průtah
II/433 a III/36711 Výšovice - průtah
II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice
II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice
II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice
II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb
II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb
II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb
III/4353, III/44311 Dolany - průtah
III/4353, III/44311 Dolany - průtah
III/4353, III/44311 Dolany - průtah
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc
Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská
Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská
Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská
Stará Výska - rekonstrukce ulice
Stará Výska - rekonstrukce ulice
Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice
Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice
Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice
Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu
Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu
Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu
Vnější okruh Anglická - Brněnská
Vnější okruh Anglická - Brněnská Vnější okruh Anglická - Brněnská Vnější okruh Anglická - Brněnská
Vnější okruh Anglická - Brněnská
ZŠ Heyrovského - sportujeme společně
ZŠ Heyrovského - sportujeme společně ZŠ Heyrovského - sportujeme společně ZŠ Heyrovského - sportujeme společně
ZŠ Heyrovského - sportujeme společně
Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace

Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace

Objednatel:         Statutární město Olomouc, Správa silnic olomouckého kraje

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci místní sběrné komunikace v městské části Olomouc - Černovír S 6,5, která je v nevyhovujícím stavu. Součástí rekonstrukce komunikace jsou stavební objekty autobusových zálivů, nástupišť, komunikací pro pěší, podélné parkovací stání, vjezdy k soukromým nemovitostem a část místní obslužné komunikace ul. U Stavu. Stavební objekty doplňuje navržená výsadba zeleně, schválená a koordinovaná odborem životního prostředí magistrátu města Olomouce. Stavba zahrnuje i rekonstrukci inženýrské infrastruktury a to částí jednotné kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizačních a vodovodních přípojek, veřejné osvětlení s přípravou pro inteligentní řízení autobusových označníků.

Zpracovávané stupně projektu: DSP + DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2013-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 14 mil. Kč

Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace

Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace

Objednatel:         Statutární město Olomouc, Správa silnic olomouckého kraje

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci místní sběrné komunikace v městské části Olomouc - Černovír S 6,5, která je v nevyhovujícím stavu. Součástí rekonstrukce komunikace jsou stavební objekty autobusových zálivů, nástupišť, komunikací pro pěší, podélné parkovací stání, vjezdy k soukromým nemovitostem a část místní obslužné komunikace ul. U Stavu. Stavební objekty doplňuje navržená výsadba zeleně, schválená a koordinovaná odborem životního prostředí magistrátu města Olomouce. Stavba zahrnuje i rekonstrukci inženýrské infrastruktury a to částí jednotné kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizačních a vodovodních přípojek, veřejné osvětlení s přípravou pro inteligentní řízení autobusových označníků.

Zpracovávané stupně projektu: DSP + DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2013-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 14 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

II/433 a III/36711 Výšovice - průtah

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/433 a III/36711 v intravilánu obce Výšovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to II/433 v délce 1 041 m a III/36711 v dl. 270 m. Součástí stavebních úprav jsou též dva jednostranné středové ostrůvky při vjezdu do obce, dvě autobusové zastávky (CB kryt) Typ II - mimo jízdní pruh, chodníkové plochy, nová místa pro přecházení vč. doplnění patřičného veřejného osvětlení, rekonstrukce gravitační dešťové kanalizace (stoka "A" dl. 830 m, stoka "B" dl. 150 m a stoka "C" dl. 240 m), sadové úpravy a rekonstrukce mostu ev. č. 433-002.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 53,6 mil. Kč

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/43621 v intravilánu obce Velký Týnec, Čechovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 930 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 6,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce dvou autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce ŽB opěrné zdi při vodoteči Týnečka a to v délce 48 m a výšky 2,80 m, sanace svahu zemního tělesa nad vodotečí pomocí vyztužení geosyntetik.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: DSP-2010, PDPS-2016

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena bez DPH je 24,5 mil. Kč

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/43621 v intravilánu obce Velký Týnec, Čechovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 930 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 6,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce dvou autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce ŽB opěrné zdi při vodoteči Týnečka a to v délce 48 m a výšky 2,80 m, sanace svahu zemního tělesa nad vodotečí pomocí vyztužení geosyntetik.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: DSP-2010, PDPS-2016

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena bez DPH je 24,5 mil. Kč

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/43621 v intravilánu obce Velký Týnec, Čechovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 930 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 6,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce dvou autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce ŽB opěrné zdi při vodoteči Týnečka a to v délce 48 m a výšky 2,80 m, sanace svahu zemního tělesa nad vodotečí pomocí vyztužení geosyntetik.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: DSP-2010, PDPS-2016

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena bez DPH je 24,5 mil. Kč

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/43621 v intravilánu obce Velký Týnec, Čechovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 930 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 6,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce dvou autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce ŽB opěrné zdi při vodoteči Týnečka a to v délce 48 m a výšky 2,80 m, sanace svahu zemního tělesa nad vodotečí pomocí vyztužení geosyntetik.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: DSP-2010, PDPS-2016

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena bez DPH je 24,5 mil. Kč

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

II/43621, III/43622 - Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/43621 v intravilánu obce Velký Týnec, Čechovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 930 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 6,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce dvou autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce ŽB opěrné zdi při vodoteči Týnečka a to v délce 48 m a výšky 2,80 m, sanace svahu zemního tělesa nad vodotečí pomocí vyztužení geosyntetik.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: DSP-2010, PDPS-2016

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena bez DPH je 24,5 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb

Objednatel:         Olomoucký kraj

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice II/449 mezi obcemi Dlouhá Loučka a Valšovský Důl a malé části v intravilánu obce Dlouhá Loučka včetně úpravy průsečné křižovatky s III/4419 v celkové délce
1 715 m. Stavební úpravy krajské silnice II/449 jsou navrženy technologií recyklace za studena. V rámci stavebních úprav silnice II/449 je narovnáno šířkové řešení silnice do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav je též oboustranný středový ostrůvek při vjezdu do obce Dlouhá Loučka, nové chodníkové plochy včetně míst pro přecházení a doplnění patřičného veřejného osvětlení, tři silniční propustky, kanalizační propoj (nové převedení obecního náhonu pod II/449), obnova zatrubnění obecního náhonu v dl. 150 m, ŽB opěrná zeď při vodoteči Oslava v dl. 100 m a výšky 2,75 m a ŽB opěrná zeď nahrazující zemní těleso v dl. 80 m a výšky 4,8 m.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 45,8 mil. Kč

III/4353, III/44311 Dolany - průtah

III/4353, III/44311 Dolany - průtah

Objednatel:         Olomoucký kraj, Dolany

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci komunikací III. třídy v obci Dolany u Olomouce. Součástí projektové dokumentace byl návrh rekonstrukce tělesa komunikace včetně opěrné stěny u obecního úřadu, vjezdy k soukromým nemovitostem, parkovací stání, komunikace pro pěší, odvodnění komunikace, autobusové zastávky a okružní křižovatka. Rekonstrukce komunikací je v celkovém rozsahu o délce cca 1,8 km.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2009

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 30 mil. Kč

III/4353, III/44311 Dolany - průtah

III/4353, III/44311 Dolany - průtah

Objednatel:         Olomoucký kraj, Dolany

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci komunikací III. třídy v obci Dolany u Olomouce. Součástí projektové dokumentace byl návrh rekonstrukce tělesa komunikace včetně opěrné stěny u obecního úřadu, vjezdy k soukromým nemovitostem, parkovací stání, komunikace pro pěší, odvodnění komunikace, autobusové zastávky a okružní křižovatka. Rekonstrukce komunikací je v celkovém rozsahu o délce cca 1,8 km.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2009

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 30 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

Objednatel: Olomoucký kraj

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh. Stavební objekty: SO 01 budova A staré školy na náměstí 8. Května č.p. 2 SO 02 budova B nové školy (systém KORD) na náměstí 8. května č.p. 2 SO 03 budova domova mládeže na ulici Komenského čp. 88

Zpracovávané stupně projektu: DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 18 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Objednatel:                                 Olomoucký kraj

 

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy zemědělské v Olomouci.

Stavební objekty:

SO 01                           tělocvična

SO 02                           škola

SO 03                           domov mládeže

 

Zpracovávané stupně projektu:  DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH:  29 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Objednatel:                                 Olomoucký kraj

 

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy zemědělské v Olomouci.

Stavební objekty:

SO 01                           tělocvična

SO 02                           škola

SO 03                           domov mládeže

 

Zpracovávané stupně projektu:  DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH:  29 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Objednatel:                                 Olomoucký kraj

 

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Střední školy zemědělské v Olomouci.

Stavební objekty:

SO 01                           tělocvična

SO 02                           škola

SO 03                           domov mládeže

 

Zpracovávané stupně projektu:  DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH:  29 mil. Kč

Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc

Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc

Objednatel:                                 Olomoucký kraj

 

Popis projektu

Předmětem plnění byla projektová dokumentace DSP+DPS na realizaci energetických úsporných opatření - tj. provedení zateplení tří budov a výměnu okenních a vstupních otvorů, zateplení střešního pláště Vyšší Odborné Školy a Střední Průmyslové Školy Elektrotechnické v Olomouci.

Stavební objekty:

SO 01                           škola

SO 02                           jídelna a dílny

 

Zpracovávané stupně projektu:  DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH:  12 mil. Kč

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Objednatel: Uničov, MěÚ - odbor investic a regionálního rozvoje

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci místní obslužné komunikace na ulici Plzeňská včetně parkovacích stání po obou stranách komunikace, komunikací pro pěší podél polyfunkčního domu, smíšenou stezku pro pěší a cyklisty a celkovou regeneraci uličního profilu předmětné ulice.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2011

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 6 mil. Kč

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Objednatel: Uničov, MěÚ - odbor investic a regionálního rozvoje

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci místní obslužné komunikace na ulici Plzeňská včetně parkovacích stání po obou stranách komunikace, komunikací pro pěší podél polyfunkčního domu, smíšenou stezku pro pěší a cyklisty a celkovou regeneraci uličního profilu předmětné ulice.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2011

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 6 mil. Kč

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Regenerace panelového sídliště - SO 103, 106 Plzeňská

Objednatel: Uničov, MěÚ - odbor investic a regionálního rozvoje

Popis projektu

Stavba řeší rekonstrukci místní obslužné komunikace na ulici Plzeňská včetně parkovacích stání po obou stranách komunikace, komunikací pro pěší podél polyfunkčního domu, smíšenou stezku pro pěší a cyklisty a celkovou regeneraci uličního profilu předmětné ulice.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2011

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 6 mil. Kč

Stará Výska - rekonstrukce ulice

Stará Výska - rekonstrukce ulice

Objednatel: Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy uličního profilu Stará Víska (historicky "centra/náměstí" původní obce před spojením s městem Olomouc). Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny, v centrální části se jedná o nové urbanistické řešení prostor. Součástí stavebních úprav jsou nová parkovací místa, chodníkové plochy, sadové úpravy, sanační práce na objeveném rozsáhlém podzemním ŽB objektu, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace a veřejné osvětlení. S ohledem na historický význam centrální části ulice je tato pojata jako malé náměstíčko s umístěním prvků drobné architektury a to v centru Genius loci - "boží muka" a při napojení na ulici Hodolanskou "Hanácká brána" pomyslně oddělující život v ul. Stará víska od ruchu města.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: (doposud není realizováno)

Realizační cena dle URS bez DPH je 26,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice

Objednatel:         Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy krajské silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Stavební úpravy spočívají v kompletním odstranění stávajícího konstrukčního souvrství a jeho nahrazením vč. úpravy aktivní zóny a to v délce 2 310 m a narovnání šířkového uspořádání do kategorie S 7,5. Součástí stavebních úprav jsou též nové souběžné chodníkové plochy, rekonstrukce šesti autobusových zastávek (CB kryt), rekonstrukce tří mostních objektů z toho dva jsou řešeny jako tubosider a jeden jako nová ŽB rámová konstrukce a náhrada zemního tělesa gabionovou opěrnou zdí v dl. 45 m.

Zpracovávané stupně projektu: DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2013

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 62,7 mil. Kč

Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu

Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu

Objednatel: Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší novostavbu smíšené stezky pro cyklisty a pěší na Velkomoravské ulici pod mostem přes řeku Moravu. Stezka je navržena v délce cca 0,2 km a propojuje ulici Švýcarské nábřeží s ulicí Velkomoravskou a pokračování trasy podél toku řeky k městské části Nové Sady. Stezka plní účel převedení cyklistů a pěších pod komunikací I. třídy a současně umožňuje přístup údržbovým vozidlům správy Povodí Moravy.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 1,5 mil. Kč

Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu

Velkomoravská, cyklostezka - most přes Moravu

Objednatel: Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší novostavbu smíšené stezky pro cyklisty a pěší na Velkomoravské ulici pod mostem přes řeku Moravu. Stezka je navržena v délce cca 0,2 km a propojuje ulici Švýcarské nábřeží s ulicí Velkomoravskou a pokračování trasy podél toku řeky k městské části Nové Sady. Stezka plní účel převedení cyklistů a pěších pod komunikací I. třídy a současně umožňuje přístup údržbovým vozidlům správy Povodí Moravy.

Zpracovávané stupně projektu: DÚR, DSP+DPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 1,5 mil. Kč

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Objednatel:         Statutární město Prostějov

Popis projektu

Stavba řeší propojení vnějšího okruhu statutárního města Prostějova (propojení "Jižní a Severní spojky") úpravou dvou styčných křižovatek na křižovatky okružní o D 30 a 24 m a jejich nové vzájemné propojení. Součástí jsou též nové chodníkové plochy, cyklistické stezky, veřejné osvětlení, sadové úpravy a 3x protihlukové oplocení. V rámci protihlukových opatření byl pro obrusnou vrstvu pozemní komunikace použit tzv. "tichý" asfaltový beton. Stavba si vyžádala přeložky inženýrských sítí a to podzemní sdělovací vedení, 2x středotlaké vedení plynovodu a 2x silnoproudé vedení NN (nadzemní, podzemní).

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 29,8 mil. Kč

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Objednatel:         Statutární město Prostějov

Popis projektu

Stavba řeší propojení vnějšího okruhu statutárního města Prostějova (propojení "Jižní a Severní spojky") úpravou dvou styčných křižovatek na křižovatky okružní o D 30 a 24 m a jejich nové vzájemné propojení. Součástí jsou též nové chodníkové plochy, cyklistické stezky, veřejné osvětlení, sadové úpravy a 3x protihlukové oplocení. V rámci protihlukových opatření byl pro obrusnou vrstvu pozemní komunikace použit tzv. "tichý" asfaltový beton. Stavba si vyžádala přeložky inženýrských sítí a to podzemní sdělovací vedení, 2x středotlaké vedení plynovodu a 2x silnoproudé vedení NN (nadzemní, podzemní).

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 29,8 mil. Kč

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Objednatel:         Statutární město Prostějov

Popis projektu

Stavba řeší propojení vnějšího okruhu statutárního města Prostějova (propojení "Jižní a Severní spojky") úpravou dvou styčných křižovatek na křižovatky okružní o D 30 a 24 m a jejich nové vzájemné propojení. Součástí jsou též nové chodníkové plochy, cyklistické stezky, veřejné osvětlení, sadové úpravy a 3x protihlukové oplocení. V rámci protihlukových opatření byl pro obrusnou vrstvu pozemní komunikace použit tzv. "tichý" asfaltový beton. Stavba si vyžádala přeložky inženýrských sítí a to podzemní sdělovací vedení, 2x středotlaké vedení plynovodu a 2x silnoproudé vedení NN (nadzemní, podzemní).

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 29,8 mil. Kč

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Vnější okruh Anglická - Brněnská

Objednatel:         Statutární město Prostějov

Popis projektu

Stavba řeší propojení vnějšího okruhu statutárního města Prostějova (propojení "Jižní a Severní spojky") úpravou dvou styčných křižovatek na křižovatky okružní o D 30 a 24 m a jejich nové vzájemné propojení. Součástí jsou též nové chodníkové plochy, cyklistické stezky, veřejné osvětlení, sadové úpravy a 3x protihlukové oplocení. V rámci protihlukových opatření byl pro obrusnou vrstvu pozemní komunikace použit tzv. "tichý" asfaltový beton. Stavba si vyžádala přeložky inženýrských sítí a to podzemní sdělovací vedení, 2x středotlaké vedení plynovodu a 2x silnoproudé vedení NN (nadzemní, podzemní).

Zpracovávané stupně projektu: DÚR; DSP; PDPS vč. soupisu prací

Období přípravy: 2012-2014

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 29,8 mil. Kč

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

Objednatel:         Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího sportovního areálu při ZŠ Heyrovského. Jedná se o fotbalové hřiště - hrací plocha 54 x 96 m umělý trávník; atletický ovál - 2 x 350 m ovál, 4 x 125 m rovinka; skok vysoký rozběhový sektor R 16m; skok daleký 2 x 53 m - vše tartan; streetball hřiště - hrací plocha 14 x 26 m - tartan, tréninkové hřiště - hrací plocha 40 x 60 m přírodní trávník dále nový drenážní systém všech hracích ploch, systém automatické závlahy pro tréninkové hřiště, chodníkové plochy, mobiliář jako lavečky, koše, stojany na kola, patřičné oplocení a záchytné sítě.

Zpracovávané stupně projektu: DSP vč. soupisu prací

Období přípravy: 2010

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 25,8 mil. Kč

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

Objednatel:         Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího sportovního areálu při ZŠ Heyrovského. Jedná se o fotbalové hřiště - hrací plocha 54 x 96 m umělý trávník; atletický ovál - 2 x 350 m ovál, 4 x 125 m rovinka; skok vysoký rozběhový sektor R 16m; skok daleký 2 x 53 m - vše tartan; streetball hřiště - hrací plocha 14 x 26 m - tartan, tréninkové hřiště - hrací plocha 40 x 60 m přírodní trávník dále nový drenážní systém všech hracích ploch, systém automatické závlahy pro tréninkové hřiště, chodníkové plochy, mobiliář jako lavečky, koše, stojany na kola, patřičné oplocení a záchytné sítě.

Zpracovávané stupně projektu: DSP vč. soupisu prací

Období přípravy: 2010

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 25,8 mil. Kč

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

Objednatel:         Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího sportovního areálu při ZŠ Heyrovského. Jedná se o fotbalové hřiště - hrací plocha 54 x 96 m umělý trávník; atletický ovál - 2 x 350 m ovál, 4 x 125 m rovinka; skok vysoký rozběhový sektor R 16m; skok daleký 2 x 53 m - vše tartan; streetball hřiště - hrací plocha 14 x 26 m - tartan, tréninkové hřiště - hrací plocha 40 x 60 m přírodní trávník dále nový drenážní systém všech hracích ploch, systém automatické závlahy pro tréninkové hřiště, chodníkové plochy, mobiliář jako lavečky, koše, stojany na kola, patřičné oplocení a záchytné sítě.

Zpracovávané stupně projektu: DSP vč. soupisu prací

Období přípravy: 2010

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 25,8 mil. Kč

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

ZŠ Heyrovského - sportujeme společně

Objednatel:         Statutární město Olomouc

Popis projektu

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího sportovního areálu při ZŠ Heyrovského. Jedná se o fotbalové hřiště - hrací plocha 54 x 96 m umělý trávník; atletický ovál - 2 x 350 m ovál, 4 x 125 m rovinka; skok vysoký rozběhový sektor R 16m; skok daleký 2 x 53 m - vše tartan; streetball hřiště - hrací plocha 14 x 26 m - tartan, tréninkové hřiště - hrací plocha 40 x 60 m přírodní trávník dále nový drenážní systém všech hracích ploch, systém automatické závlahy pro tréninkové hřiště, chodníkové plochy, mobiliář jako lavečky, koše, stojany na kola, patřičné oplocení a záchytné sítě.

Zpracovávané stupně projektu: DSP vč. soupisu prací

Období přípravy: 2010

Realizační náklady dle ÚRS PRAHA bez DPH: 25,8 mil. Kč

Název projektu Investor Doba realizace
Hrabůvka – směrová a výšková silnice III/44023Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc01.01.04
III/37751 Ohrozim-Plumlov-rekonstrukce komunikaceOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 OlomoucČervenec 2004
Oprava jezu – MORA MoraviaMORA MORAVIA, a.s., Nádražní 50, Hlubočky – Mar. ÚdolíZáří-listopad 2005
Jánského – malá parkovištěStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc Červenec-listopad 2005
Pionýrů – malá parkovištěStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc Červenec-listopad 2005
Benkov – zpevněné plochyMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov Září-říjen 2005
Zastávka MHD, MŽ starý závod – směr městoStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc Červenec-listopad 2005
Zastávka MHD, Na Letné – směr hl. NádražíStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc Červenec-listopad 2005
Chodníky Loučná n. Desnou – část Rejhotice pilaObec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 Květen-září 2005
Bezbariérový Uničov – III.etapaMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovDuben-červenec 2005
Střelice – zpevněné plochyMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovLeden-březen 2005
Silnice II/446, III/44629 Šumvald – BřevenecOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 OlomoucKvěten-srpen 2006
Rekonstrukce MK – Velké NovosadyMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovLeden-březen 2006
Křižovatka ulic Litovelská, Dukelská a Nemocniční v UničověMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovDuben-červen 2006
Parkoviště u hřbitovaMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovDuben-červen 2006
Křižovatka Horní SukolomMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovDuben-červen 2006
Chodníky Loučná nad Desnou a chodníky Rejhotice – Loučná nad Desnou silnice I/44 – SO 01 Chodníky FilipováObec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11Březen-květen 2006
Komunikace pro pěší – ulice Velké NovosadyMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov Červenec 2006
Stará Přerovská – rekonstrukce komunikace Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 OlomoucČerven-září 2006
Křižovatka ulic Šternberská a Stromořadí v UničověMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovČerven-červenec 2006
III/4353 a III/43619 – Velký Týnec – průtah obcíOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc prosinec 2005-březen 2006
Thomayerova ul. - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítíStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 OlomoucZáří-prosinec 2006
Přechod u HřbitovaMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovŘíjen-prosinec 2006
Kostelec na Hané-průtah IV.etapa, rekonstrukce silnice II/366 a mostu ev.č. 366-021Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Červen-prosinec 2006
Půdní vestavba učebny ZŠ tř. Spojenců 8, Olomouc ZŠ tř. Spojenců, tř. Spojenců 8, 772 00 OlomoucLeden-únor 2006
Úprava hygienických zařízení ZŠ, tř. Spojenců, OlomoucMěstský úřad Olomouc, odbor školstvíLeden-březen 2007
Bezbariérový Uničov, smíšená stezka pro chodce a cyklisty v ulici Staškova, Stromořadí, ŠternberskáMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovLeden-březen 2007
Bezbariérový Uničov, smíšená stezka pro chodce a cyklisty v ulici Gymnazijní, Nemocniční a OlomouckáMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovÚnor-duben 2007
Rozvojová lokalita RD obce Lutín – místní část TřebčínObec Lutín, Školní 203, Lutín 783 49Únor-duben 2007
III/44419 Újezd – průtahOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 OlomoucČerven-prosinec 2007
Hlušovice – místní komunikaceObec Hlušovice, Hlušovice 36, 783 14 HlušoviceKvěten-červenec 2007
Řešení vstupní části závodu MORA Moravia s.r.o.Mora Moravia s.r.o., Nádražní 50, Hlubočky – Mariánské údolí, 783 66Červen-srpen 2007
III/4353 Velký Týnec – průtahOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomoucčerven 2008-únor 2009
Regenerace panelového sídliště Hrdinů, Mohelnická, Dukelská a PlzeňskáMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničovprosinec 2007-únor 2008
Renoty – křižovatkaMěsto Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovKvěten-červenec 2008
Cyklistická stezka Týneček – ChválkoviceStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc2012-2014
Chodníky Horní Sukolom Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 UničovKvěten-červenec 2008
Inline stezky – záchytné parkoviště ChválkoviceStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouclistopad 2008-září 2009
Okružní – směr centrum Haná, zastávka MHDStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc2012
Okružní – směr město, zastávka MHDStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc2013
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Křelov, trasa DStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 OlomoucBřezen-červen 2009
III/44311 Dolany – průtahOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc2009
ZŠ Zeyerova – rekonstrukce koridoruStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 OlomoucBřezen-duben 2009
MŠ Dělnická – Vstup Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 OlomoucZáří-listopad 2009
III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice rekonstrukce silnicOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc2009Rozpočtové náklady stavby
II / 433 Výšovice - průtahSpráva silnic Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc201353, 5 mil. Kč
III/36630 Přemyslovice - stavební úpravySpráva silnic Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc201362,6 mil. Kč
II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský žlebOlomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc201358,9 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Stará Víska, OlomoucStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc201432,4 mil. Kč
Vnější okruh Anglická - Brněnská, 2 x okružní křižovatka včetně vzájemného propojeníStatutární město Prostějov 201436 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace Heydukova, OlomoucStatutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc 201521,7 mil. Kč
COPYRIGHT 2016-2017 HOR-invest s.r.o.